’t Roegwold

’t Roegwold is het relatief jonge, maar uitgestrekte natuurgebied ten oosten van de stad Groningen. Het gebied is nog volop in ontwikkeling. Roeg is Gronings voor ruig. ’t Roegwold kenmerkt zich dan ook door ruige natuur; een afwisseling van open water, riet en zeggen, moeras, ruigten, kleine bosjes en kruidenrijke graslanden. Wold is afgeleid van het omringende gebied de Woldstreek, wat er op wijst dat het gebied in oude tijden met bos bedekt is geweest.

’t Roegwold is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur Natuurnetwerk Nederland en strekt zich uit van Kolham in het zuiden tot aan het Schildmeer in het noorden. In 2001 is gestart met de herinrichting van het gebied. Voormalige landbouwgronden zijn omgevormd tot natuurgebied. Dankzij de verschillende bodemsoorten (zand, veen, moeras) is de vegetatie in ’t Roegwold zeer divers.

Een groot deel van ’t Roegwold wordt begraasd door grote grazers. Hereford-koeien, Groninger blaarkoppen en schapen houden de vegetatie onder controle. Een groot aantal vogelsoorten voelt zich thuis in de moerasgebieden en in de graslanden. Als je geluk hebt, tref je een roerdomp, een schuwe en mysterieuze vogel die zich weinig laat zien, maar in ’t Roegwold een perfect leefgebied heeft gevonden. Daarnaast kun je op verschillende plekken de waterspitsmuis waarnemen. Deze muis is een echt waterdier en door zijn levenswijze en uiterlijk vergelijkbaar met een kleine otter.

’t Roegwold is het hele jaar door vrij toegankelijk. De fietspaden zijn verhard en dus ook geschikt voor rolstoelen. Honden zijn ook welkom, maar dienen in de meeste gebieden wel aangelijnd te zijn.